Marias Schoggikuchen 11
V
NY Cheesecake mit Himbeerpüree 12
V
Warme Apfel Tarte mit Vanilleglace 15
V
Old Fashion Cherry Crumble 15
V
Kugel Glace 5
V
Käsevariation 29
V